Posts Tagged ‘วิคตอเรียพีค’

วิคตอเรียพีค จุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮ่องกง

วันหยุดนี้ไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหน วันนี้เรามีสถานที่เที่ยวที่ฮ่องกงมาแนะนำ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ท่องเที่ยวในฮ่องกงที่มีผู้คนนิยมเดินทางมาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองฮ่องกง ใครที่มาเที่ยวฮ่องกง ต้องไม่ควรพลาด นั้นคือ วิคตอเรียพีค การเดินทางไปที่วิคตอเรียพีค เราต้องอาศัย รถราง Peak Tram ขึ้นไปค่ะ ระหว่างทางที่ขึ้นไปเราก็จะได้เห็นวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของอ่าววิคตอเรียและเกาลูน ท้องฟ้าสดใสตัดกับสีเขียวของต้นไม้ช่างเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากจริงๆค่ะ วิคตอเรียพีค คือยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะฮ่องกง สูงจากระดับน้ำาทะเล 552 เมตร และถือเป็นยอดเขาที่สูงเป็นอันดับที่ 24 ของฮ่องกง จุดที่สูงทีสุดของฮ่องกง คือ Tai To Yan ที่อยู่ในเขตนิวเทอริทอรี่ มีความสูงถึง 957 เมตรจากระดับน้ำทะเล แม้ไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดของฮ่องกง วิคตอเรียพีค ถือเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด เพราะ นักท่องเที่ยวที่ได้ไปเยือนวิคตอเรียพีค จะสามารถมองเห็นวิวของเกาะฮ่องกงได้ทั้งหมด ตั้งแต่ อ่าววิคตอเรีย ตึกระฟ้า เรือเฟอร์รี่ และสีสันของแสงไฟยามคํ่าคืนของฝั่งเกาลูน ทั้งหมดสร้าง ตามหลักความเชื่อเรื่องฮวงจุ้ย เมื่อเราเดินทางมาถึงข้างบนแล้ว เราสามารถชมวิวได้จากตึก The Peak เป็นจุดชมความงามของเมืองจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมกันมาก ต้องบอกว่าเวลามาเที่ยวฮ่องกงแล้วต้องมาชมเมืองกันที่นี่ เมื่อขึ้นมาถึงแล้วเราจะพบกับตึกรูปทรงแปลกตาตั้งเด่นเป็นสง่า ภายในจะมีร้านขายของ […]