Posts Tagged ‘ระบบไฟฉุกเฉิน’

ระบบไฟฉุกเฉินช่วยดูแลความปลอดภัยให้เรา

ปัจจุบันนี้ อาคารสำนักงาน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย หรือโรงงานต่างๆ ต่างก็ต้องการแสงสว่างแทบทั้งสิ้น ไฟฟ้าจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ ทั้งความสะดวกสบาย หรือความปลอดภัย ให้แก่ผู้อาศัยอยู่ไปโดยปริยาย เมื่อปราศจากไฟฟ้าแล้ว ก็อาจจะทำให้คนในเมืองเหมือนอยู่ในถ้ำ เนื่องจากว่า เครื่องใช้ต่างๆภายในบ้านนั้น ต้องการไฟฟ้าแทบทั้งนั้น ดังนี้แล้วเมื่อเกิดไฟฟ้าดับขึ้นมา สิ่งที่สำคัญต่ออาคารต่างๆ รวมถึงบ้าน นั้นก็คือระบบไฟฉุกเฉิน และระบบไฟฟ้าสำรอง   ระบบไฟฉุกเฉินนั้น ถือเป็นระบบที่สามารถให้ความสว่างในการเดินภายในอาคาร หรือบ้าน เมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟดับ เพื่อเป็นการบ่งทางฉุกเฉิน ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ก็สามารถใช้ไฟฉุกเฉิน บอกทางเดินไปยังทางหนีไฟ เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตของผู้ที่ทำหน้าที่หรืออาศัยอยู่ภายในอาคาร หรือ ที่อยู่อาศัยนั้นๆ ได้อย่างปลอดภัย   ในส่วนของระบบไฟฟ้าสำรองก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นเหมือนกัน เพราะบางคราวนั้น เมื่อไฟฟ้าเกิดติดขัด ไม่สามารถใช้งานได้ ถ้ามีระบบไฟฟ้าสำรอง ก็สามารถทำให้ผู้ที่ประจำการหรือพักอาศัยภายในอาคารนั้น สามารถรอดจากสภาวการณ์ที่อาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณี ที่มีคนติดอยู่ในลิฟท์อาคาร ถ้าเกิดขาดไฟฟ้าสำรอง ก็อาจจะทำให้ผู้ติดอยู่ในลิฟท์ ขาดอากาศหายใจได้ ถ้าเกิดว่าไฟฟ้าเกิดติดขัดเป็นเวลานานจนเกินไป  โดยเหตุนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่า นอกจากไฟฟ้าจะทำให้ชีวิตเราในทุกวันนี้สะดวกสบายเพิ่ม แต่ถ้าเราขาดไฟฟ้าไปในขณะใดขณะหนึ่งก็อาจจะเกิดอันตรายให้แก่ผู้ที่พักอาศัยอยู่ภายในอาคารนั้นๆ ได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้วในอาคารที่มีระบบไฟฉุกเฉินและระบบไฟฟ้าสำรอง ก็เป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยอยู่ในระดับหนึ่ง