เก้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าตอนจบ

ในบทความตอนที่แล้วผมได้พูดถึง เก้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไปทัวร์พม่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งก่อนตายไปเชื่อว่าหลายคนคงจะชื่นชอบและคิดจะไปทัวร์พม่าสักครั้งหากมีโอกาส แต่ช้าก่อนครับ! เพราะในตอนที่แล้วผมเองเพิ่งแนะนำไปแค่เพียง 4 สถานที่เท่านั้นคือมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์ชเวสิกอง, พระมหามัยมุนีและพระธาตุอินทร์แขวนซึ่งยังคงเหลืออีก 5 สถานที่ด้วยกันดังนั้นในวันนี้เรามาต่อกันให้จบดีกว่าครับ

myanmar-17
สถานที่สำคัญอันดับที่ 5 ที่คนที่มาทัวร์พม่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดก็คือพระมหาเจดีย์ชเวมอดอร์ ความสำคัญของพระเจดีย์องค์นี้ก็คือเป็นเจดีย์ที่สร้างแบบศิลปะมอญที่เก่าแก่ยาวนานกว่าสองพันปีและประดิษฐานอยู่ที่เมืองหงสาวดีอดีตเมืองหลวงของประเทศพม่า
สถานที่อันดับที่ 6 ได้แก่พระบัวเข็มแห่งวัดผ่องเตาอูซึ่งวัดผ่องเตาอูนี้ถือเป็นวัดที่มีความสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในรัฐฉานเพราะเนื่องจากว่าเป็นที่ประดิษฐานพระบัวเข็มอันศักดิ์สิทธิ์จำนวน 5 พระองค์ซึ่งปัจจุบันเห็นแต่เพียงลุกกลมๆ เพราเนื่องจากว่าคนแปะทองจนล้นตัวท่าน
ต่อมาสถานที่อันดับที่ 7 ได้แก่เทพทันใจแห่งวัดโบตะเตาว์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าคนไทยรู้จักมากที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเทพทันใจนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องของการขอพรแล้วได้แบบทันใจสมชื่อนั่นเอง
สถานที่อันที่ 8 คือเจดีย์เยเลพญาซึ่งจุดเด่นของเจดีย์เยเลพญานั้นอยู่เป็นเจดีย์ศิลปะมอญเต็มรูปแบบและตั้งอยู่กลางแม่น้ำและสถานที่สำคัญอันที่ 9 อันดับสุดท้ายคือมหาคิรีนัตนั่นเองครับ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.