ประเภทของชุดตรวจสารเสพติด

สวัสดีครับทุกคนสำหรับเรื่องราวที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของประเภทของชุดตรวจสารเสพติดว่าชุดตรวจสารเสพติดนั้นมันมีกี่ชนิด กี่ประเภทและอะไรบ้างซึ่งผมเองนั้นเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายคนน่าจะอยากที่จะรู้เรื่องนี้เพราะแม้แต่ผมเองที่เมื่อเริ่มแรกได้ยินเรื่องของชุดตรวจสารเสพติดเองก็ยังอยากที่จะรู้เรื่องดังกล่าว

จากการศึกษาเรื่องของชุดตรวจสารเสพติดด้วยตัวเองทำให้ผมรู้ว่าแท้จริงแล้วนั้นชุดตรวจสอบสารเสพติดไม่มีการแบ่งประเภทอย่างเด่นชัดเหมือนกับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือชุดตรวจสอบอื่นๆ แต่ถึงกระนั้นก็ยังพอที่จะจำแนกแจกแจงได้ว่ามันนั้นสามารถแบ่งออกได้ตามชนิดของการตรวจสอบสารเสพติดได้สองประเภท สองชนิดนั่นก็คือแบบหยดกับแบบจุ่มครับซึ่งทั้งสองแบบนั้นถึงแม้ว่ามันจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันแต่มันเองก็สามารถที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าๆ กันและผลลัพธ์ที่ได้นั้นก็ยังเหมือนๆ กันอีกครับ

นอกจากการแบ่งตามประเภทของการใช้งานชุดตรวจสารเสพติดแล้ว บางครั้งเราองก็ยังสามาแรถแบ่งมันออกตามประเภทของยาเสพติดได้อีกด้วยครับโดยเท่าที่ทราบเขามีการแบ่งชุดตรวจสารเสพติดตามประเภทของสารเสพติดออกเป็นประเภทยาบ้า ยาไอซ์, ชุดตรวจสารเสพติดประเภทกัญชา เป็นต้นแต่ทว่าการแบ่งประเภทของชุดตรวจสารเสพติดแบบนี้นั้นได้รับความนิยมน้อยกว่าแบบแรกที่เป็นมาตรฐานสากลในการแบ่งมากกว่า

แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.