Posts Tagged ‘พัทยา’

วิธีเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสู่พัทยา

พัทยา

พัทยาเป็นหนึ่งในรีสอร์ทชายทะเลของประเทศไทย ตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 150 กม. ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อหมู่บ้านชาวประมงที่เงียบสงบ ปัจจุบันมีโรงแรมรีสอร์ต คอนโดสูง ห้างสรรพสินค้า บาร์คาบาเร่ต์ และคลับที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงตั้งเรียงราย ในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิไปพัทยา คุณมี 2 ทางเลือกในการรับส่ง; คุณสามารถนั่งTaxiหรือรถบัส การใช้บริการTaxiสนามบินในกรุงเทพฯ เป็นวิธีที่เร็วและสะดวกที่สุดในการเดินทาง อีกทางเลือกหนึ่งและถูกกว่ามากคือ ขึ้นรถแอร์พอร์ตพัทยาไปยังสถานีขนส่งพัทยาเหนือ วิธีการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ไปเที่ยวพัทยาด้วยTaxi การใช้บริการTaxiสนามบินกรุงเทพฯ จากสนามบินสุวรรณภูมิ (BBK) ไปพัทยาถือเป็นตัวเลือกการเดินทางที่ดีที่สุด เนื่องจากมีบริการรับส่งถึงประตูบ้านที่มีเครื่องปรับอากาศสะดวกสบาย นำท่านสู่ใจกลางเมืองพัทยาในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที ค่า Taxi จากสนามบินสุวรรณภูมิไปเที่ยวพัทยา น่าเสียดายที่Taxiในประเทศไทยไม่มีค่าธรรมเนียมคงที่ แต่จะใช้Taxiมิเตอร์แทน ซึ่งจะคำนวณราคาตามระยะทางและเวลาที่เดินทาง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายสุดท้ายของการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ (BBK) จะขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรและตำแหน่งที่แน่นอนของที่พัก ควรจะมีราคาประมาณ 1,050 บาท โปรดทราบว่าอาจมีค่าบริการสนามบิน 50 บาท และค่าผ่านทางพิเศษเพิ่มเติม 1.70 ยูโร 60 […]